Warehouse

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Υποσύστημα των Αποθηκών του Νοσοκομείου είναι μέρος του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Νοσοκομείου . Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες των υλικών που διατηρούνται στις Αποθήκες των  νοσοκομείων.
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η δομή του υποσυστήματος  έχει ως εξής:

 • Διαχείριση Υλικών
 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Εξωτερική Επικοινωνία
 • Εσωτερική Επικοινωνία
 • Στατιστική Επεξεργασία
 • Διαχείριση της Οργανικής Μονάδας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαχείριση Υλικών
Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες διαχείρισης των υλικών –όλων των κατηγοριών- στις αποθήκες των Νοσοκομείων . Συγκεκριμένα , περιλαμβάνει την εκτέλεση παραγγελιών των τμημάτων , στην παραλαβή αυτών από τους προμηθευτές καθώς και στην παράδοση των υλικών στα τμήματα.

Ασφάλεια δεδομένων
Η ασφάλεια των δεδομένων συνίσταται στην περιγραφή των τρόπων με τους οποίους το σύστημα προστατεύεται απο την παρέμβαση των μη εξουσιοδοτημένων χρηστών να εισάγουν , ενημερώσουν ή ακόμα και να αναζητήσουν  τα δεδομένα της Αποθήκης του Νοσοκομείου.

Γραμματειακή  Υποστήριξη
Περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση όλων των λειτουργιών , ενεργειών της γραμματείας της Αποθήκης του Νοσοκομείου όπως πινακοποίηση δεδομένων , γραφική αναπαράσταση αυτών , σύνταξη εντύπων χρησιμοποιώντας ειδικά templates κ.λ.π. έτσι ώστε να απλουστεύεται η γραμματειακή εργασία των εργαζόμενων στην Αποθήκη του Νοσοκομείου.

Εξωτερική επικοινωνία
Περιλαμβάνει όλες τις εξω-νοσοκομειακές οντότητες με τις οποίες η Αποθήκη επικοινωνεί καθώς και τα δεδομένα τα οποία ανταλλάσει.

Εσωτερική επικοινωνία
Περιλαμβάνει όλες τις ενδο-νοσοκομειακές οντότητες με τις οποίες η Αποθήκη επικοινωνεί καθώς και τα δεδομένα τα οποία ανταλλάσει.

Στατιστική επεξεργασία
Η στατιστική επεξεργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία στατιστικών βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας παραμέτρους περιγραφικής στατιστικής , συσχέτισης και άλλων για τα υλικά που διακινούνται στο Νοσοκομείο.

Διαχείριση της Αποθήκης
Περιλαμβάνεται ο έλεγχος της χρήσης των υλικών καθώς και η έγκριση των παραγγελιών που υλοποιείται απο τον υπεύθυνο της Αποθήκης του Νοσοκομείου .

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα πληροφορικά συστήματα του νοσοκομείου (Υποσύστημα Κλινικών , Υποσύστημα  Ιατρικών Εργαστηρίων  κ.λ.π.).
 • Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με τος απαραίτητες οργανικές μονάδες της Διοίκησης Νοσοκομείου.
 • Σύνδεση του Microsoft Office
 • Ασφάλεια συστήματος

Comments are closed.