Materials Office

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Υποσύστημα του Γραφείου Υλικού του Νοσοκομείου είναι μέρος του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Νοσοκομείου .Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον εφοδιασμό με υλικά των Νοσοκομείων.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η δομή του υποσυστήματος  έχει ως εξής:

 • Διαχείριση των Υλικών
 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Εξωτερική Επικοινωνία
 • Εσωτερική Επικοινωνία
 • Στατιστική Επεξεργασία
 • Διαχείριση του Γραφείου Υλικού

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαχείριση των Υλικών
Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες διαχείρισης των υλικών που διακινούνται στο Νοσοκομείο. Συγκεκριμένα , συνίσταται στην εκτέλεση παραγγελιών των τμημάτων , στην παραλαβή αυτών από τους προμηθευτές καθώς και στην παράδοση των υλικών στα τμήματα.

Ασφάλεια δεδομένων
Η ασφάλεια των δεδομένων συνίσταται στην περιγραφή των τρόπων με τους οποίους το σύστημα προστατεύεται απο την παρέμβαση των μη εξουσιοδοτημένων χρηστών να εισάγουν , ενημερώσουν ή ακόμα και να αναζητήσουν  τα δεδομένα του Γραφείου Υλικού.

Γραμματειακή  Υποστήριξη
Περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση όλων των λειτουργιών , ενεργειών της γραμματείας του Γραφείου Υλικού όπως πινακοποίηση δεδομένων , γραφική αναπαράσταση αυτών , σύνταξη εντύπων χρησιμοποιώντας ειδικά templates κ.λ.π. έτσι ώστε να απλουστεύεται η γραμματειακή εργασία των εργαζόμενων στο Γραφείο Υλικού.

Εξωτερική επικοινωνία
Περιλαμβάνει όλες τις έξω-νοσοκομειακές οντότητες με τις οποίες το Γραφείο Υλικού επικοινωνεί καθώς και τα δεδομένα τα οποία ανταλλάσει.

Εσωτερική επικοινωνία
Περιλαμβάνει όλες τις ενδο-νοσοκομειακές οντότητες με τις οποίες το Γραφείο Υλικού επικοινωνεί καθώς και τα δεδομένα τα οποία ανταλλάσει.

Στατιστική επεξεργασία
Η στατιστική επεξεργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία στατιστικών βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας παραμέτρους περιγραφικής στατιστικής , συσχέτισης και άλλων για τα υλικά που διακινούνται στο Νοσοκομείο.

Διαχείριση του Γραφείου Υλικού

Περιλαμβάνεται ο έλεγχος της χρήσης των υλικών καθώς και η έγκριση των παραγγελιών που υλοποιείται απο τον υπεύθυνο του Γραφείου Υλικού .

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μ’ άλλα πληροφορικά συστήματα του νοσοκομείου (Υποσύστημα Κλινικών ,  Υποσύστημα  Ιατρικών Εργαστηρίων  κ.λ.π.).
 • Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με τις απαραίτητες  οργανικές μονάδες της Διοίκησης Νοσοκομείου.
 • Σύνδεση του Microsoft Office
 • Ασφάλεια συστήματος

Comments are closed.