Technical Services

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Υποσύστημα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου είναι μέρος του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Νοσοκομείου . Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες των μηχανολογικών , ηλεκτρολογικών , υδραυλικών εγκαταστάσεων των νοσοκομείων καθώς και του πάγιου εξοπλισμού τους.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η δομή του υποσυστήματος  έχει ως εξής:

 • Μηχανολογικές , Υδραυλικές , Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Πάγιος εξοπλισμός
 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Εξωτερική Επικοινωνία
 • Εσωτερική Επικοινωνία
 • Στατιστική Επεξεργασία
 • Διαχείρηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μηχανολογικές , Υδραυλικές , Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα , περιλαμβάνει την καταχώρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους , το σχέδιό τους ,   την συντήρηση  (ημερολόγιο συντήρησης) , αποκατάσταση βλαβών.

Πάγιος Εξοπλισμός
Περιλαμβάνει την καταγραφή του πάγιου εξοπλισμού (μηχανές , καρέκλες κ.λ.π.) καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται. Επίσης , περιλαμβάνεται ο συντηρητής ο οποίος είναι υπεύθυνος καθώς και το ημερολόγιο συντήρησης , αποκατάστασης βλαβών.

Ασφάλεια δεδομένων
Η ασφάλεια των δεδομένων συνίσταται στην περιγραφή των τρόπων με τους οποίους το σύστημα προστατεύεται απο την παρέμβαση των μη εξουσιοδοτημένων χρηστών να εισάγουν , ενημερώσουν ή ακόμα και να αναζητήσουν  τα δεδομένα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Γραμματειακή  Υποστήριξη
Περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση όλων των λειτουργιών , ενεργειών της γραμματείας της Τεχνικής Υπηρεσίας όπως πινακοποίηση δεδομένων , γραφική αναπαράσταση αυτών , σύνταξη εντύπων χρησιμοποιώντας ειδικά templates κ.λ.π. έτσι ώστε να απλουστεύεται η γραμματειακή εργασία των εργαζόμενων στην Τεχνική Υπηρεσία.

Εξωτερική επικοινωνία
Περιλαμβάνει όλες τις εξωνοσοκομειακές οντότητες με τις οποίες η Τεχνική Υπηρεσία επικοινωνεί καθώς και τα δεδομένα τα οποία ανταλλάσει.

Εσωτερική επικοινωνία
Περιλαμβάνει όλες τις ενδονοσοκομειακές οντότητες με τις οποίες η Τεχνική Υπηρεσία επικοινωνεί καθώς και τα δεδομένα τα οποία ανταλλάσει.

Στατιστική επεξεργασία
Η στατιστική επεξεργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία στατιστικών βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας παραμέτρους περιγραφικής στατιστικής , συσχέτισης και άλλων για την συχνότητα συντηρήσεων ή επιδιόρθωσης βλαβών των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

Διαχείρηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
Περιλαμβάνεται ο έλεγχος της χρήσης των υλικών καθώς και η έγκριση των παραγγελιών που υλοποιείται απο τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας .

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μ’άλλα πληροφορικά συστήματα του νοσοκομείου (Υποσύστημα Κλινικών , Υποσύστημα  Ιατρικών Εργαστηρίων  κ.λ.π.).
 • Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με τις απαραίτητες οργανικές μονάδες της Διοίκησης Νοσοκομείου.
 • Σύνδεση με το Microsoft Office
 • Ασφάλεια συστήματος

Comments are closed.