Μilitary Hospital Information System

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Νοσοκομείου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο προϊόν το οποίο συμπεριλαμβάνει όλη τη ροή εργασιών όλων των οργανικών μονάδων του νοσοκομείου .

Αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:

  • των Ιατρικών Εργαστηρίων
  • της Αιμοδοσίας
  • των Απεικονιστικών Εργαστηρίων
  • της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
  • των Κλινικών
  • των Εξωτερικών Ιατρείων
  • της Διοίκησης Νοσοκομείου
  • των Μεταμοσχεύσεων
  • των Ειδικών Εφαρμογών

Comments are closed.